Świat Wiadomości

UE chce całkowicie zakazać posiadania broni przez obywateli

Komisja Wolności Obywatelskich zleciła przygotowanie opracowania na temat słuszności odebrania praw do posiadania broni przez obywateli UE. To ta sama komisja, która w kwietniu 2016 roku przedstawiła swoje stanowisko, w którym w szczególności domaga się, aby państwa członkowskie całkowicie zakazały wszelkich form własności prywatnej broni.

 

Urzędnicy z Think Tanku Parlamentu Europejskiego w przygotowanym opracowaniu argumentują zasadność wprowadzenia zakazu do prawa własności posiadania broni. Biurokraci unijni rozważają czy utrzymanie handlu bronią w czasach zamachów terrorystycznych jest dobrym rozwiązaniem.

 

“Traktowanie handlu bronią i jej posiadania jako kolejnej formy wolności rynkowej jest prowokacyjne i nie pasuje do środowiska międzynarodowego, gdzie trwa rozprzestrzenianie się broni krótkiej, a zwiększa się liczba państw destabilizujących (destabilising states). Zorganizowane i samotne ataki terrorystyczne w Europie powiększają ten niepokój jeszcze bardziej” – wskazują eksperci z Think Tanku PE.

 

Dodatkowo urzędnicy zastanawiają się, czy wartość jaką zyskują producenci broni przewyższa wartość w walce z terroryzmem: “Zmiany te uzasadniają stanowisko UE kwestionujące wartość dodaną wewnętrznego rynku prywatnej broni palnej, tego jak duży i ile wart jest ten rynek, jaki ma wpływ na jego uczestników takich jak producenci broni, kluby strzeleckie, strzelcy sportowi, myśliwi, kolekcjonerzy i inni posiadacze broni palnej, do jakiego stopnia zaburza on i rozmywa stosowanie prawa, jaki wpływ miałoby całkowite zamknięcie tego rynku przez UE, jakie są alternatywne wobec tego rozwiązania, i czy alternatywne podejście mogłoby zmniejszyć nielegalny handel i przemyt broni palnej pomiędzy państwami-członkami i ułatwić lepszą komunikację pomiędzy nimi w przechwytywaniu broni nielegalnej” – czytamy w opracowaniu Think Tanku PE.

 

Wygląda na to, że całkowity zakaz posiadania broni jest coraz bliżej przy jednoczesnym zmniejszaniu praw obywatelskich jak np. wprowadzenie w Polsce ustawy antyterrorystycznej. Wraz ze wzrostem zagrożenia ze strony islamskiego terroryzmu głosy przeciwko wolności obywatelskiej będą narastały.

 

Potwierdza to w swoim artykule Ruch Obywatelski Miłośników Broni: “Wraz z narastaniem problemu zwykłej, trudnej do opanowania przestępczości, będzie postępowało tworzenie państw policyjnych. Państwa policyjne zaś tworzy się zaczynając od odebrania mieszkańcom broni. To pierwszy krok do tego celu. Zwalczanie posiadaczy broni będzie alibi, będzie pokazywaniem, że władza robi co może, że się stara. Najpierw władza ograniczała dostęp do broni, to nie pomogło, to teraz broń zabiera, walczy z terrorem. Ogłupiałe społeczeństwa będą temu biły brawo. Tak właśnie będzie to wyglądało już niebawem. No chyba, że wcześniej rozpęta się w Europie jakaś wojna i komuchy nie zdążą wdrożyć swojego planu, albo ludy Europy zaczną ponownie odwoływać się do swoich dawnych wartości, goniąc lewactwo od władzy.”

 

źródło: trybun.org.pl

Komentarze

Komentarze