Prawo

Opłaty parkingowe wyższe o 200% – projekt Ministerstwa Rozwoju

W centrach dużych miast opłaty parkingowe mogą wzrosnąć trzykrotnie. Dlaczego aż tyle – pytają kierowcy? Dlaczego tylko dużych? – zastanawiają się podmioty zaproszone do konsultacji.

 

Poszukiwania pieniędzy na załatanie bieżących potrzeb zataczają coraz szersze kręgi. Obecnie Ministerstwo Rozwoju zajęło się opłatami związanymi z użytkowaniem samochodu. Zgodnie z projektowaną nowelizacją ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (który modyfikuje też ustawę o drogach publicznych) nastąpi podniesienie cen za parkowanie w centrach miast z 3 do 9 zł. Opłaty będą obowiązywały również w weekendy. Projekt obejmuje 16 miast posiadających ponad 200 tys. mieszkańców. W tych aglomeracjach mają być wyznaczone 2 strefy parkowania: zwykła oraz śródmiejska. W zwykłej ceny pozostaną bez zmian.

 

Celem modyfikacji jest odciążenie centrów dużych miast z ruchu samochodowego, skłonienie ich mieszkańców do poruszania się rowerami lub komunikacją miejską oraz poprawa powietrza w metropoliach.

 

Do projektu przychylnie odnosi się wiceprezydent Warszawy,  Michał Olszewski: „Władze Warszawy oraz Unia Metropolii Polskich od dawna zabiegały o takie rozwiązania” – mówi. Krytykuje jednak niezmienianą od lat maksymalną ustawową opłatę za parkowanie: „Od kilku lat wynosi tyle samo. Powinna być zdecydowanie wyższa i wynikać nie z ustawy, tylko z rozporządzenia, bo ten akt prawny łatwiej zmienić”. Podobne stanowisko reprezentuje Grzegorz Kubalski, dyrektor biura Związku Powiatów Polskich. Uważa, że projekt powinien objąć także mniejsze miasta.

 

Zdaniem Związku Miast Polskich decyzje w sprawie regulacji opłat parkingowych powinny znajdować się w gestii samorządów.

 

Ustawa trafiła właśnie do konsultacji publicznych, w których uczestniczy 65 podmiotów. Nie ma wśród nich żadnego związku kierowców. Z pewnością samorządy skrzętnie skorzystają z możliwości podreperowania budżetu, nawet kosztem niezadowolenia kierowców. Wygląda na to, że  będzie to ich kolejna niepopularna decyzja przed wyborami.

 

Źródła: www.rp.pllegislacja.rcl.gov.pl

Komentarze

Komentarze