Publicystyka

Najniebezpieczniejsza religia na świecie

Jest na świecie taka religia, w imię której wymordowano już setki milionów ludzi. Religia bardzo surowa, wstrzymująca przez swoje nakazy postęp. Zindoktrynowani fanatycy posłusznie wykonują nawet najokrutniejsze polecenia wydawane przez hierarchów kościelnych. Wyznawcy tej religii żyją w każdym kraju na świecie. Sprawdź koniecznie, czy nie zetknąłeś się z tą bardzo niebezpieczną sektą!

 

Wyznawcy wierzą w Boga, któremu składają ofiary w postaci pieniędzy, towarów, kosztowności, a nawet własnych dzieci! Według nich Bóg ma olbrzymie magiczne mocne: potrafi uleczyć chorych, nakarmić głodnych, obdarować ubogich, uratować będących w niebezpieczeństwie, natchnąć artystów, oświecić umysły ludzi głupich, ukarać szubrawców, naprawić wszystkie szkody, rozwiązać wszystkie problemy. Jest sprawiedliwy, mądry, potężny, dobry i bardzo ważny dla swoich wyznawców, którzy wierzą, że każdy człowiek powinien oddawać mu cześć i być posłuszny jego rozkazom.

 

Religia ta nakazuje każdemu człowiekowi (niezależnie od tego czy jest jej wyznawcą) stosować się do bardzo surowych przepisów, które drobiazgowo regulują ludzkie zachowanie. Nakazy pochodzą od Boga i są przekazywane za pośrednictwem Wysokich Kapłanów w postaci Świętych Ksiąg. Nieprzestrzeganie ich grozi dotkliwymi karami: ukarany musi złożyć dodatkową Ofiarę błagalną na Ołtarzu, a w razie niezłożenia jest zamykany w lochach lub nawet zabijany. Przy tym Kapłani rzucają na niego klątwę, a przeklęty jest wytykany przez wyznawców palcami, opluwany i traktowany jak najgorszy szubrawiec.

 

Do najważniejszych rytuałów należy regularne składanie Ofiar. Każdy dorosły jest zobowiązany do złożenia Ofiary w postaci kosztowności i pieniędzy na Ołtarzu w wysokości ustalonej w Świętych Księgach. Nie wolno złożyć w Ofierze mniej niż jest to ustalone w Świętych Księgach, ponieważ jest to traktowane jak złamanie nakazu. Ponadto każdy, kto posiada dzieci, musi je codziennie przyprowadzić do Świątyni, gdzie Szamani doprowadzają je do religijnego transu, podczas którego są indoktrynowane zgodnie z przykazaniami Świętych Ksiąg. Oczywiście nieprzyprowadzenie dziecka do Świątyni również jest traktowane jak złamanie nakazu.

 

Religia ma wiele różnych odłamów, które często zaciekle ze sobą walczą. Wojny religijne są na porządku dziennym. Powoduje to niezliczoną liczbę konfliktów, ponieważ wyznawcy różnych odłamów żyją bardzo często tuż obok siebie w tych samych krajach, miastach i wsiach. Dwa największe odłamy różni kwestia ustalenia, kto jest prawowitym Wysokim Kapłanem namaszczonym przez Boga.

 

Pierwszy odłam, historycznie starszy, uznaje, że pozycja Wysokich Kapłanów jest dziedziczna i może nim zostać tylko ktoś, kto urodził się w rodzinie Wysokich Kapłanów. Według wyznawców tego odłamu pierwsi Wysocy Kapłani przed wiekami otrzymali od Boga nakazy, które zostały spisane w postaci Świętych Ksiąg. W imieniu Boga może się zatem wypowiadać tylko ktoś, kto jest potomkiem pierwszych Wysokich Kapłanów. Obecnie wyznawcy odeszli od rygoru dziedziczności, ale pozostawiono zasadę, że tylko Wysocy Kapłani mogą namaścić swoich następców.

 

Drugi największy i znacznie młodszy odłam całkowicie porzucił zarówno dziedziczność pozycji Wysokich Kapłanów, jak i zasadę, według której wyłącznie Wysocy Kapłani mogą namaścić swoich następców. Najważniejszym rytuałem dla wyznawców tego odłamu jest wspólna Modlitwa podczas Święta odbywającego się co kilka lat (data podana jest w Świętych Księgach). Podczas Modlitwy wyznawcy proszą Boga o łaskę i o dokonywanie Cudów, z których najczęstszym jest zrzucenie Manny z nieba. Prośby przekazywane są osobom, którym wyznawcy najbardziej ufają. Mogą to być wyłącznie osoby, które spełnią nakazy ze Świętych Ksiąg. Następnie osoba, której zaufało najwięcej wyznawców, zostaje Wysokim Kapłanem, co kończy Święto. Wysocy Kapłani zobowiązują się do zaniesienia Bogu próśb przekazanych im w Modlitwie oraz interpretują Święte Księgi i spisują nowe na podstawie słów Boga, które tylko oni mogą usłyszeć.

 

Oczywiście poza dwoma powyżej przedstawionymi odłamami, istnieje również wiele nurtów wewnątrz tych odłamów. W różnych krajach istnieją różne hierarchie kościelne, różne interpretacje Świętych Ksiąg, różne nakazy religijne, różne rytuały. Nawet w tych samych krajach wyznawcy różnią się mocno między sobą. Za tym idzie także mnogość symboli religijnych.

 

Dlaczego ta religia jest tak niebezpieczna? Ponieważ wyznawcy nie znają czegoś takiego jak wolność religijna. Według nich każdy człowiek powinien wierzyć w ich Boga, a nawet jeśli w niego nie wierzy, to i tak musi składać Ofiary na Ołtarzu, przyprowadzać dzieci do Świątyni oraz przestrzegać nakazów. Brak stosowania się do religijnych przepisów grozi surowymi karami opisanymi wyżej i w praktyce jest nieuniknione. Dotkliwe kary grożą również tym, którzy próbują stworzyć nowy odłam lub nurt ze swoimi interpretacjami Świętych Ksiąg, swoimi nakazami i swoimi Wysokimi Kapłanami.

 

Niektórzy odważni naukowcy podważają istnienie Boga oraz dokonywane przez niego Cuda. Według nich Wysocy Kapłani, Szamani i inni hierarchowie kościelni są jedynie zwykłymi oszustami. Cudów natomiast, takich jak np. Manna z nieba, nie ma, a te które zaobserwowano nie są Cudami, a jedynie zwykłą sztuczką polegającą na zręcznym wykorzystaniu kosztowności z Ofiar składanych na Ołtarzu. Zgodnie z wiedzą naukowców nakazy Boga spisywane w Świętych Księgach nie pochodzą wcale od Boga, który tak naprawdę nie istnieje, a od Wysokich Kapłanów, którzy działają w swoim własnym imieniu, nie w imieniu Boga. Prośby składane przez wiernych w Modlitwie nigdy nie są realizowane. Badacze sądzą, że duża liczba wyznawców wynika wyłącznie z tego, że w dzieciństwie są codziennie doprowadzani do transu przez Szamanów i poddawani indoktrynacji religijnej.

 

Naukowcy badający tę niebezpieczną sektę i ukazujący prawdę na jej temat są całkowicie przemilczani w mediach, a w niektórych krajach są prześladowani przez hierarchów kościelnych, zmuszani do składania Ofiar, zamykani w lochach, a nawet zabijani. Niewiele się o tym mówi, ale zniszczenia są ogromne: miliony umysłów zainfekowanych kłamstwem, niewolnictwo, grabieże na masową skalę, porwania dzieci, terror religijny, zahamowany postęp cywilizacyjny, niesprawiedliwość, wojny, kryzysy gospodarcze. W samym XX wieku liczbę ofiar śmiertelnych szacuje się na około 200 milionów. Czy kiedykolwiek o tym słyszałeś?

 

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Ta religia to etatyzm lub statolatria. „Bóg”, w którego wierzą wyznawcy etatyzmu, to państwo. „Wysocy Kapłani” to politycy, urzędnicy, biurokraci zatrudnieni w budżetówce i wszyscy, którzy tworzą klasę rządzącą. „Święte Księgi” to konstytucja i wszystkie ustawy, rozporządzenia, dekrety itd. „Ofiara” to podatek płacony Urzędom Skarbowym, czyli na „Ołtarzu”. „Szamani” to nauczyciele pracujący w „Świątyniach”, czyli w szkołach. „Święto” to wybory, a „Modlitwa” to głosowanie. „Cudami” nazwałem dobrodziejstwa rzekomo spływające na nas dzięki państwu. Jako przykład „Cudu” podałem „Mannę z nieba”, czyli „darmowe” zasiłki, dotacje, subwencje, granty itd.

 

Teraz drogi czytelniku jeszcze raz przeczytaj uważnie tekst podstawiając właściwe słowa w miejsce użytych metafor. I co? Jesteś wyznawcą tej religii?

Komentarze

Komentarze

One Response

  1. Poprawna pisownia to “najbardziej niebezpieczna” a nie “najniebezpieczniejsza”

Komentowanie jest wyłączone.