Polityka

Lans prezesa za pieniądze podatnika

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski z PO wydał 170 tys. zł na promocję własnej osoby i partyjnych kolegów.

 

Szef instytucji mającej z założenia chronić środowisko przeznaczył 170 tys. zł ze środków WFOŚiGW na wydrukowanie sporej ilości makulatury. Trudno bowiem inaczej nazwać opublikowanie w formie książkowej wydawanych od 2008 roku biuletynów Funduszu. Publikacja zawiera cztery opasłe tomy z najwyższej jakości kredowym papierem i w twardych albumowych oprawach. Nakład wynosi 2500 egzemplarzy.

 

W pierwszym tomie znajduje się aż 30 zdjęć Jacka Chrzanowskiego, a także sporo fotografii szefa Platformy Obywatelskiej w województwie zachodniopomorskim Stanisława Gawłowskiego, marszałka województwa Olgierda Geblewicza (również z PO), a nawet byłego dyrektora Zakładu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasza P. Ten ostatni dwa lata temu został aresztowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem ustawienia kilkudziesięciu przetargów w Zarządzie Melioracji na kwotę 150 mln zł.

 

– Czy pan, panie redaktorze, radzi sobie ze zrozumieniem rzeczywistości, czy pan jest w stanie zrozumieć, że pan manipuluje informacjami? Dziękuję za rozmowę, do widzenia – odpowiedziała wzburzona Monika Bochenko, dyrektor biura promocji w Funduszu (a prywatnie również partnerka prezesa) zapytana przez dziennikarza „Gazety Polskiej Codziennie” o cel drukowania starych biuletynów w tak luksusowym wydawnictwie.

 

Źródło: niezalezna.pl
Z
djęcie: Wikimedia Commons

Komentarze

Komentarze