Gospodarka Wiadomości

Przedsiębiorcy boją się inwestować

Firmy działające w Polsce nie planują nowych inwestycji z powodu niepewności – tak wynika z cyklicznych badań koniunktury NBP i z niezależnych badań nastrojów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzanych przez ZPP.

„Nowe inwestycje w 2017 r. rozpocznie zaledwie co trzecie przedsiębiorstwo (o 1,3 pp. mniej w ujęciu rocznym), co jest najsłabszym wynikiem od czasu kryzysu 2008/2009” – czytamy w raporcie Narodowego Banku Polskiego. Największa grupa, bo aż 32,9 proc. ankietowanych, podała niepewność jako czynnik powstrzymujący ich przed inwestycjami. Autorzy piszą, że przedsiębiorcy „przewidują więcej zmienności w otoczeniu gospodarczym, związanej np. z dalszą deprecjacją i wahaniami kursu złotego, jak też ze wzrostem inflacji czy zapowiadanymi zmianami przepisów. Obawy mogą też dotyczyć niestabilnej sytuacji geopolitycznej.”

 

Z kolei Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzeszający małe i średnie przedsiębiorstwa opublikował Busometr ZPP, czyli Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, pokazujący stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza. Wartość Indeksu w I półroczu 2017 roku spadła do zaledwie 38,38 pkt. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 46,19 pkt.

 

– Myślę, że te pesymistyczne nastroje spowodowane są głównie przez beznadziejną politykę informacyjną rządu w sprawach gospodarczych – myślę tu głównie o kakofonii informacyjnej w sprawie tzw. podatku jednolitego czy „aptece dla aptekarza” – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

 

„Na ogólną wartość Indeksu Busometr wpłynął m.in. komponent «koniunktura gospodarcza», który aktualnie uplasował się na poziomie 33,22 pkt. Tendencja spadkowa obserwowana jest od początku drugiego półrocza 2015 roku (wówczas wartość komponentu wyniosła 45,89 pkt). Ponad połowa przedsiębiorców (62%) spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej. 22 % zakłada, że nie wystąpią istotne zmiany. Pozostali (16%) uważają, że nastąpi poprawa” – czytamy w komunikacie Związku.

 

„Istotny spadek widać w ramach „komponentu inwestycyjnego” – najnowszy odczyt to 38,42 pkt. (spadek o 7,8 pkt. w relacji do poprzedniego Busometru). 40% badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będą inwestować. 60% nie planuje nowych inwestycji. Najbardziej optymistycznie nastawione do działań w tym zakresie są średnie i duże przedsiębiorstwa oraz działające w obrębie sektora produkcyjnego. Zdecydowanie dalekie od podejmowania planów inwestycyjnych są mikrofirmy” – piszą dalej autorzy komunikatu.

 

– Jeśli polski rząd chce poprawić klimat do inwestycji wśród przedsiębiorców z sektora MSP – potrzebny jest jasny, klarowny i prosty przekaz: jak będzie. Sytuacja, w której przedstawiciele rządu mówią różne rzeczy w sprawach gospodarczych sieje lęk i niepokój. PiS właśnie zbiera żniwo swojej lekkomyślności w tym zakresie. Dobry klimat dla inwestycji to niezagmatwane i zrozumiałe prawo, sprawnie działające sądy oraz prosty system podatkowy. Wysokość stawek jest drugorzędna. Na tym powinien się skoncentrować rząd – skomentował Kaźmierczak.

 

Źródła: NBP.pl, zpp.net.pl

Komentarze

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *